Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


Yönetmelikler 
YönergelerE.B.Y.S. İmza Yetkileri Yönergesi
Yaz Okulu Yönergesi
Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge
Staj Yönergesi
Diploma Yönergesi
İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Faaliyetlerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönerge
Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi
Öğrenci Kulüpler Yönergesi
Bilgisayar,Bilgisayar Ağı,İnternet ve Elektronik Posta Kullanımı Yönergesi
Temel Bilgi Teknolojileri Derslerinin Muafiyeti Sınav Yönergesi
Seçmeli Ders Yönergesi
Resmi Yazışmalar Yönergesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Örgün Eğitim Öğrencilerine Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi
Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi
Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları
 
 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.