Staj


NİKSAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 STAJ REHBERİ

 

Öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyerlerinde sorumluluk, iş ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla yapmak zorunda oldukları stajlara ilişkin izlenecek usul ve yapılacak işlemler sırasıyla şu şekildedir:

 

(Tüm formlara formlar linkini kullanarak erişebilirsiniz.)

 

1- Öğrencilerimiz, Bölüm Başkanlarınca uygun görülen branşına uygun özel ve kamu işletmelerinde/kuruluşlarda stajlarını yapabilirler.

 

2. Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri biriminden Staj Form-1 alındıktan sonra Müdür Yardımcısına imzalatınız.

3.  Meslek Yüksekokulumuz internet sayfasından Staj Form-2’yi indirip doldurunuz ve Form-1’le beraber staj yapacağınız iş yerine veriniz.

4. Staj Form-2’yi staj yapacağınız iş yerine onaylatılıp, 18.05.2018 tarihine kadar Öğrenci İşleri Bürosuna teslim ediniz.

5. Bölüm Başkanlığı Staj yapacağınız işyerini kabul ettikten sonra Meslek Yüksekokulumuz internet sayfasından Staj Değerlendirme Formunu (Staj Form-3) indirerek doldurunuz ve Bölüm Başkanına onaylatınız. Bu belgeyi staj yapacağınız iş yerine staja başlamadan önce teslim ediniz.

 

6. Staj Form-1’de belirttiğiniz tarihte iş yerine giderek stajınıza başlayınız. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Özel Sağlık Sigortası Kanununun 5/b maddesi gereğince zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerimize ‘İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası’ yapılmakta ve ilgili kanunun 87/e maddesi gereğince de sigorta primleri Üniversitemizce ödenmektedir. Sigorta işlemleri Form-1’de belirttiğiniz tarihe göre yapılacağından bu tarihte staja başlamanız zorunludur.    

 

7. Staj yapacağınız her gün için en az bir sayfa olmak üzere staj dosyanızı günlük olarak doldurup iş yerindeki staj sorumlusuna imzalatınız. (Staj Defteri Meslek Yüksekokulumuz internet sayfasından indirilebilir.) 

 

8. Stajınızı tamamladığınızda, Staj Dosyalarınızı ve ek dosyalarınızı Bölüm Başkanlığına imza karşılığı bizzat elden teslim etmeniz gerekir. Staj dosyasını imza karşılığı teslim etmeyenlerin dosyalarının kaybolması halinde sorumluluk kabul edilmez.

 

9. İşyeri yetkilisi tarafından doldurulan Staj Değerlendirme Formunu kapalı zarf içerisinde elden alarak Bölüm Başkanlığına teslim edilir veya iş yeri tarafından posta/kargo ile gönderilir.

 

10. Staj dosyası ve Staj Değerlendirme Formu en geç staj bitimini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir.

 

11. Staj dosyanız staj komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuç staj komisyonu tarafından ilan edilecektir.

 

            Staj Eğitimizin faydalı olmasını bekler, başarılar dileriz.     


                                                              YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ

Çengelli Mahallesi Gazze Bulvarı No:20 60600 Niksar/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.